COLOREAZĂ LUMEA NOASTRĂ

    Proiectul ATSA ARGES are ca misiune îmbunătățirea accesului la educație a copiilor cu întârzieri în dezvoltare (cerințe educaționale speciale – CES), creșterea gradului de incluziune a acestora în învățământul de masă și pregătirea unui mediu incluziv real în școli și grădinițe. De asemenea, ne propunem să acționăm și în direcția integrării sociale a copiilor și adolescenților cu CES.

Proiectul prezintă cadrul de referință general pentru:

a) identificarea direcțiilor de acțiune în vederea îmbunătățirii accesului la educație al copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES);

b) elaborarea unor instrumente specifice de lucru – materiale educaționale adaptate;

c) formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive;

d) accesul la educație de calitate pentru copiii cu CES;

e) reducerea riscului de abandon școlar, absenteism;

f) măsuri de combatere a excluziunii școlare și sociale a copiilor și adolescenților cu CES.

   Materialele educaționale adaptate constituie materiale de lucru pentru copiii cu CES, cât și pentru cadrele didactice.

    Prin intermediul acestor materiale se realizează conectarea cadrelor didactice cu echipa multidisciplinară (supervizori, terapeuți, părinți).

Inapoi la proiecte sustinute!